Tunamshukuru Mungu kwa Maisha ya Ezekieli na Idara ya Elimu ya kikristo.

"Kama nilivyowapenda ninyi, ninyi pia mnapaswa kupendana. Kwa hili kila mtu atajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, ikiwa mna upendo ninyi kwa ninyi. " (Yohana13:34-35)

"Kuwa watendaji wa neno, na sio wasikilizaji tu." (yakobo 1:22)

"Tunaunganishwa kwa upendo." (kolosai 2:2)

Mara nyingi mimi humuuliza "Mungu anawezaje kuruhusu watu wake kuteseka katika umasikini na mateso ambayo ACrossMission imeitwa (kusaidia) kutumikia?

Jibu letu mara nyingi "Maana kama mbinguni ni ya juu zaidi kuliko dunia, njia zake ni za juu zaidi kuliko njia zetu na mawazo Yake juu kuliko mawazo yetu." Hatuna picha nzima; na hatujui jinsi hii inavyo fanya kazi. Hata hivyo tunajua hili - katika ulimwengu huu ulioanguka, uliovunjika na usio na haki Mungu anafanya kazi, na tunajua kile alichotuitia sisi kufanya.

ACrossMission ina amini juu ya Roho Mtakatifu na ina harakati kubwa ya kuunganisha pamoja Kanisa tunapokutana pamoja katika Ujumbe wa Neno la Mungu sisi tulio watu Wake. Kama Wakristo sisi ni watu ambao wamejitoa kwa vyote tuliyo navyo kama, mioyo yetu, mawazo yetu, roho zetu, miili yetu, maisha yetu katika Yesu. Wakristo ni wale wachache ambao wanatumwa na Bwana wa mavuno katika mavuno yake. (Mathayo 9)

Mnamo Januari 2014, nilisimama kwenye kona ya barabara huko jiji la Toronto.

Mwanamke kijana alikuja karibu nami. Wimbo aliouimba kutoka kwa  kichwa chake:

Ikiwa sisi ni mwili

Mbona mikono yake haifikii?

Kwa nini mikono yake haiponyi?

Mbona maneno yake hayafundishi?

Kwa nini upendo wake usiwaonyeshe njia?

Nilikuwa nimesimama mbele ya Kanisa la Mkombozi kwenye Bloor St.

Toronto iliangaza mwanga wa asubuhi - jua lilipochomoza au jua lilipo pampazuka asubuhi kulikuwa na minara ya kioo na majengo ya benki. Mnara wa CN ulikuwa mrefu katika anga ya juu. Niliweza kuona malikia Park, Makumbusho ya kifalme Ontario, kuhifadhi nyimbo za kifalme katika Chuo Kikuu cha Toronto; Niliweza kusikia harufu ya kahawa ya Starbucks - magari ya anasa yaliyopigwa na - watu wamevaa vyema wakifanya kazi kama jua lilipoongezeka.

Masaa kadhaa kabla ya kuwa nimekwisha kupotea Afrika, Kusini Mashariki mwa Jangwa la Sahara - nilipaswa kuwa katika uwanja wa Ndege wa Nairobi.

Lakini badala yake nilikuwa nimesimama mbele ya Kanisa tofauti sana katika mahali tofauti sana.

Kibera ni makazi duni zaidi duniani - kikosi kikubwa cha wanadamu wanaoishi katika hali mbaya. Kanisa lilikuwa limezungukwa na machafuko,  umasikini, njaa na ugonjwa.

Nilikuwa nikienda nyumbani kutoka Mkoa wa Mara,Tanzania wakati nilipotea. Nilikuwa nikifanya kazi na wachungaji wa Kikristo wenye nguvu ambao walikuwa wanakabiliwa na umasikini, ugonjwa, na njaa kwa siku; watoto wao na watoto walikufa na mara nyingi waliishi wakitengwa na familia zao kuhubiri Injili.

Nilizungukwa na umaskini huu mkubwa, nililia, nikashangaa na kushangazwa. Nilimuuliza Mungu - Ikiwa sisi ni Mwili, Kanisa Lako, jambo hili linawezaje kutokea?

Nilipokuwa nimesimama kwenye kona hiyo ya barabara huko Toronto, tena nilishangaa na kushangazwa. Nilimwuliza Mungu: Ikiwa sisi ni Mwili, hii inaweza kuwa nini?

Asubuhi niliondoka Tanzania niliomba na rafiki yangu mpenzi, Mchungaji Cn. Ezekieli Hami.

Tuliomba kwamba Mungu atuongoze na kutuonyesha Njia Yake. Aliniambia wachungaji wake wa ndugu hawakutaka maisha ya anasa, walitaka uwezesho kidogo tu kuruhusu wao na familia zao kuishi katika huduma ambayo Mungu alikuwa amewapa. Ezekieli huenda hakujua hivyo - lakini wakati huo wazo, msukumo wa ACrossMission ulitolewa. Mwongozo ambao hatimaye utaongoza kwa wachungaji zaidi ya 30 katika Mkoa wa Mara.

Nilipokwenda katika Ardhi ya Manowali ya Kasi Ezekieli akaniuliza: "Je! Utatukumbuka?"

Wengi wa magharibi walikuja na wamekwenda; walikuwa wamefanya ahadi zisizosikilizwa tena.

"Wachungaji wanahitaji faraja" alisema "wanahitaji sala zenu. Wanaendeleaje kuhubiri Injili? Wana njaa na wagonjwa. Je, utawakumbuka? "

Nilipokuwa nikirudi nyumbani kwa ustawi wa Kanada, nilihitaji jibu - Ikiwa sisi ni Mwili, Kanisa la Mungu, hii inaweza kutokea na kwa nini? Je, nije kwamba wahudumu wa injili wanasumbuliwa na kufa katika umaskini?

Sikiliza Neno lililopewa kwa njia ya Paulo Mtume, waraka wa kwanza kwa Kanisa la Korintho na sasa kwetu:

"Kama vile mwili ni mmoja na una wanachama wengi, na wanachama wote wa mwili, ingawa wengi, ni mwili mmoja, hivyo ni ndani ya Kristo

Kwa maana kwa Roho mmoja tulibatizwa kuwa mwili mmoja ... kwa kweli, mwili haujumuishi mwanachama mmoja lakini ni mwili wa wengi ... Jicho haliwezi kusema kwa mkono, "Sina haja ya wewe," wala tena kichwa kwa miguu, "Sina haja ya wewe" ... lakini wanachama wanapaswa kuwa na uangalifu huo kwa mmoja ... Kama mjumbe mmoja anaumia, wote wanateseka pamoja nayo ... ikiwa mwanachama mmoja anaheshimiwa, wote hufurahi pamoja naye."

"Mungu ana kazi kwa kila mmoja wetu. Paulo anatuambia hivi - wengine watakuwa mitume, manabii wengine, wainjilisti wengine, wachungaji wengine na walimu - baadhi yao ni juu ya mstari wa mbele baadhi ni kwenye mistari ya usambazaji - wengine wanakwenda na wengine hutuma - Mungu ana kazi kwa kila mmoja wetu.

Mnamo Januari 2014, nilipokuwa nimesimama kona hiyo ya barabara huko jiji la Toronto, Mungu alinipeleka, naye alishusha maono yangu ya ulimwengu na aliongoza uumbaji wa ACrossMission.

Siku hiyo nililia kwa Mungu, "Je, hii inaweza kuwa nini?" Sasa, ninaweza tu kufikiria kwamba Yeye alinitazama nyuma yangu, labda akisisimua kwa kusikitisha, akaniangalia kwa Upendo, na akasema: "Nilikuwa nimekuuliza sawa swali? Hebu nionyeshe jinsi inavyofanya kazi. Hebu nionyeshe jinsi nilivyofanya Mwili wa Kristo - Kanisa langu.”

Mnamo Julai 5, 2018 rafiki yangu, mhudumu  wa Injili, ndugu yangu katika Kristo alifariki. Lakini amesimama katika umaskini wa Afrika Mashariki, kwa njia yake ya utulivu, Ezekiel alianza kazi nzuri. Alitangaza Injili. Aliishi ndani ya Kristo. Sasa anakaa ndani ya Kristo. Tumaini lake liko ndani ya Kristo.

Mungu akubariki sana. Asante sana kaka mpendwa wangu katika Kristo.

Ninamshukuru Mungu kwamba matunda ya kazi hii yatahesabiwa kwa Ezekieli.

Pumzika ndugu yangu katika kristo kwa Amani. Kazi yako imefanywa na Bwana.

Tafsiri na:
Mchungaji Gabriel Gibogo
Charles Mashauri, Mkurugenzi wa ACM
Asante.